Kreativator pomáha spolu s tebou organizácii Deťom s rakovinou n.o.

Už dlhšie sme uvažovali nad možnosťou podpory projektu s pekným poslaním. Nakoľko sme si vedomí, že je na Slovensku množstvo detičiek, ktoré potrebujú pomoc, oslovili sme organizáciu Deťom s rakovinou n.o. a dohodli sa na spolupráci. Od leta 2021 pridávame do objednávkového procesu možnosť pre klienta prispieť organizácii vybranou sumou. Dobrý skutok tak môžeš spraviť jedným klikom veľmi jednoducho. Stačí, ak sa pri vypĺňaní objednávky rozhodneš, že si želáš k sume nákupu navyše pridať ešte aj drobnú čiastku.


Celú sumu do posledného centu pošleme na účet Deťom s rakovinou n.o., ktorá rovnako do posledného centu využije tieto finančné prostriedky na potrebné inovácie detských onkológií na Slovensku a na pomoc rodinám na klinike.Klinike detskej hematológie a onkológie v NÚDCH Bratislava

O organizácii Deťom s rakovinou n.o.

Vznik

Nezisková organizácia Deťom s rakovinou n.o. vznikla v decembri 2015 a funguje na Klinike detskej hematológie a onkológie v NÚDCH Bratislava. V roku 2016 sa stala právoplatným členom medzinárodnej organizácie Childhood Cancer International (CCI) a háji tak záujmy slovenských detských onkologických pacientov. Tím organizácie je zložený z rodičov detí, vyliečených pacientov a zainteresovaných profesionálov. Práve z dôvodu vlastných neľahkých skúseností sa rozhodli pomáhať a odovzdávať skúsenosti iným.Klinike detskej hematológie a onkológie v NÚDCH Bratislava
Klinike detskej hematológie a onkológie v NÚDCH Bratislava
Zámer

Ich cieľom je prispieť k inovácii detských onkológií na Slovensku, aby mohli byť deti liečené v podmienkach štandardných pre vyspelé krajiny EÚ. Hlavným zámerom je vybudovanie špičkovej kliniky detskej onkológie. Okrem budovania pracovísk, akým je aj Denná klinika, ktorú úspešne otvorili vo februári 2017, sa venujú aj ďalším formám pomoci.Rodinám na klinike zabezpečujú každodenné praktické kuchynské a hygienické potreby, možnosť osobných rozhovorov a zúčastnenia sa rôznych zorganizovaných podujatí. V neposlednom rade sa venujú adresnej pomoci vo forme príspevkov vybraným rodinám v zlej sociálnej situácii a podporujú art terapiu detí.

Viac informácií o neziskovej organizácii Deťom s rakovinou n.o. nájdeš tu: https://www.detomsrakovinou.sk.Príspevok organizácii Deťom s rakovinou n.o. je považovaný za dobrovoľný dar v zmysle povolenej verejnej zbierky číslo: SVS-OVVS3-2011/028032 Ministerstvom vnútra SR zo dňa 9.11.2011 a sumu príspevku, o ktorú ste dobrovoľne navýšili platbu pri realizácii objednávky prostredníctvom e-shopu www.kreativator.sk, nie je možné vymáhať späť, a to ani v prípade vrátenia sumy za objednaný tovar, nakoľko tieto samostatné príspevky sú v plnej výške zasielané na účet Deťom s rakovinou n.o.


Vyzbierané príspevky 

Kreativator (Ing. Ladislav Nyers - 3 STAR) odvádza neziskovej organizácii Deťom s rakovinou n.o. od augusta 2021 pravidelný mesačný príspevok v hodnote 50,00 € + variabilnú čiastku, na základe vyzbieraných príspevkov v rámci prijatých objednávok. Mesačné zoznamy jednotlivých príspevkov od našich klientov sú priložené v nasledujúcich dokumentoch.


Odoslanie do 48 hodín
Odoslanie
do 48 hodín
Poštovné od 50 € zdarma
Poštovné
od 50 € zdarma
Množstevné zľavy do 50%
Množstevné
zľavy do 50%
Odoslanie do 48 hodín
Odoslanie
do 48 hodín
Poštovné od 50 € zdarma
Poštovné
od 50 € zdarma
zľavy do 50%
Množstevné
Množstevné zľavy do 50%
Platba a doručenie
Platba a doručenie